ผลงานบ้านลูกบางนา หมู่บ้านพิมานดาเซนต์ ขอบพระคุณท่านลูกค้าที่มันใจให้บริษัทถาวรสแตนเลส อัลลอย ได้รับใช้ เปลี่ยน ประตูสแตนเลสผสมอลูมิเนียมลายไม, สีไม้แดง ขนาด 5เมตร จำนวน 2 บาน ประตูสแตนเลส ผสมอลูมิเนียมลายไม้ 3 เมตร อีก1 บาน และช่องรั้วสแตนเลส, จำนวน 11 ช่อง 

ผลงานบ้านลูกค้า ที่หัวหมาก ขอขอบพระคุณมากคะ ผลงานเป็นแบบ ประตูสแตนเลสรางรถไฟ เป็นประตูสแตนเลสเลื่อนรางรถไฟ ที่มีความความ 5 เมตร และสูง 2 เมตร  ประตูสแตนเลสนี้มีการ เจาะประตูเล็ก เพิ่มในบานเลื่อนที่ 2 ใช้ล้อหมุนอิสระที่ ทางบริษัทผลิตขึ้กมาเองโดยเฉพาะซึ่งจะทำให้ไม่เกิดปัญหาการเลื่อนตกราง

 ติดตั้งราวกันตกศูนย์กลางพระพุทธศาสนา พุทธมณฑล
 
ผลงานสวงสุขภาพลัดโพธิ์ โดยบริษัทถาวร สแตนเลสอัลลอย จำกัด
 
  สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์
         ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความเมตตาในการมอบงานสำคัญให้ทางบริษัทได้รับใช้ค่ะ ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีเรียบร้อย ค่ะ ลูกค้าท่านใดที่มีโอกาสผ่านไป ก็แวะชมได้นะคะ สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 
   หน้าแรก  |     ประตูสแตนเลส  |     ประตูสแตนเลสผสมอลูมิเนียมลายไม้  |     ราวบันไดสแตนเลส  |     ช่องรั้วสแตนเลส  |     ติดต่อทำประตู
บริษัท ถาวร สแตนเลส อัลลอย จำกัด
27/26 ม.4 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 สนง.ใหญ่ มือถือ 0870419054 โทรศัพท์ 0-2985-8039, แฟกซ์0-2403-3469 อีเมล์ tavorn-st@hotmail.com